چهارشنبه 4 دی‌ماه سال 1387 ساعت 07:42 ق.ظ

سازما ندهی منطقی مفاهیم

نوشته ی: وندی با کر[1]

مترجمین : ستار جوانمردی[2] وچنور جوانمردی[3]

شمار زیادی از روشها وجود دارند که دانش آموزان می توانند برای سازماندهی مفاهیم از آنها استفاده کنند.این روشها عبارتند از:

1-ساخت نقشه های مفهومی

2-توالی منطقی مفاهیم

3-رسم تصاویر به منظور توضیح مفاهیم

سطح مناسب دانش آموزان: در هر سطح از دانش آموزان قابل استفاده می باشند.

اندازه ی پیشنهادی کلاس درس: 3-100

سهولت استفاده از رتبه بندی: آسان- در حد متوسط

توصیف فعالیت:

1-  نقشه های مفهومی- نقشه های مفهومی برای نشان دادن ارتباط میان اندیشه های مختلفی که به یک اندیشه ی اصلی مرتبط هستند،شکل گرفته است. نقشه مفهومی اغلب به وسیله ی شکلهایی که پیرامون اندیشه اصلی متمرکز شده اند،نمایش داده می شود. همچنین در نقشه مفهومی اندیشه اصلی به وسیله ی دانش آموزان مشخص شده است."تکنیک فعلی روی تنظیم یا( باز تنظیم )یادداشتهایی که حالت چسبندگی دارند(به جهت مفاهیم و اتصالات مفاهیم)بر روی سطوح بزرگی (از قبیل؛تخته سیاه، تابلو نموداری، تابلو اعلانات، سطح دیوار)بیشتر از جایگزینهای دیگر از قبیل نرم افزارهای کامپیوتری تاکید دارد. در زمینه کلاس درس، تکنیک نقشه سلزی مفهومی عام، درگیری مطلوب را برای کلاس درس با استفاده از راهنمایی مربی را لازم می داند".(رومانس و ویتیل[4]،1999).برای اینکه درباره نقشه مفهومی بیشتر بدانید به سایت زیر سر بزنید:

 http://cmap.coginst.uwf.edu/

برای دسترسی به اطلاعات ومثالهای بیشتر از نقشه های مفهومی به آدرسهای زیر مراجعه نمایید:

Daley, Barbara J; Shaw, Christine R.; Balistrieri, Toni; Glasenapp, Kate; Piacentine, Linda; (1999) “Concept maps: A strategy to teach and evaluate critical thinking” Journal of Nursing Education; 38 (1).

 Plotnick, Eric;(2001) “A graphical system for understanding the relationship between concepts” Teacher Librarian; 28(4); pg. 42.

 

Robinson, William R. (1999) “A view from the science education research literature: Concept map assessment of classroom learning” Journal of Chemical Education: 76(9); pg. 1179.

 Romance, Nancy R.; Vitale, Michael R.; (1999) “Concept mapping as a tool for learning: Broadening the framework for student-centered instruction” College Teaching: 47(2); pg. 74

توالی منطقی مفاهیم- دانش آموزان بایستی قادر باشند نحوه ی ارتباط بین مفاهیم، از ساده ترین تا پیچیده ترین را نشان دهند.این تمرین برای آن است که دانش آموزان مفاهیم به هم مرتبط را تشریح کنند ومفاهیم دیگری را به منظور یادگیری این مفاهیم بسازند. توالی مفاهیم می تواند در یک قالب دیداری یا نوشتاری نشان داده شود. همچنین توالی می تواند به وسیله ی گروههای بزرگ یا کوچک از دانش آموزان صورت بگیرد."مساله" یا مفهوم اصلی در توالی بایستی دارای گامها یا اندیشه هایی باشد که به ترتیب پشت سر هم قرار گرفته باشند." گامها بایستس آشکار و واضح باشند. ونیز این گامها بایستی منابع قابل دسترسی را برای خود اکتشافی دانش آموزان فراهم بیاورند. برای کمک به درک وفهم دانش آموزان ،نضم سلسله مراتبی می تواند به این سوال که چرا چنین چیزهایی در جریان کار اتفاق افتاده است، جواب بدهد و دانش آموزان را ترغیب کند تا به درک عمیق تری از مفاهیم پیچیده نایل آیند.

Stephens, Pamela Geiger. ; Shaddix, Robin K. (2000) “Sequencing events: exploring art and art jobs.” Arts & Activities v. 127 no3 pp. 52-3.

 Alderson, Charles; Percsich, Richard; Szabo, Gabor (2000)  “Sequencing as an item type”, Language Testing, 17(4) pp. 423-447.

۳-لیستهای سازماندهی شده: لیستهای سازماندهی شده با توالی منطقی مفاهیم مشابه هستند. با این تفاوت که لیستها تنها برای یک مفهوم به کار می روند. معلم امکان دارد مفهومی را به دانش آموزان ارائه کند ودانش آموزان آن را به بخشهای انفرادی خرد نمایند وسپس آنها را دریک شیوه منطقی مرتب کنند. که معمولاً این شیوه در نوشتن انجام می گیرد. "تلاش برای تولید یک مفهوم سازماندهی شده، دانش آموزان با الگوهای فراوان ومکرری روبه رو خواهند شد.(موکرهید[5]،ه. موگیل[6]، آ. موگیل،1999). جملات نمداری مثالهای خوبی ازلیستهای سازماندهی شده هستند. دانش آموزان جملات رابه بخشهای ساده مبتدا- خبر تقسیم می کنند. وهمچنین این لیستها پیچیدگی بیشتری رابرای هر کلمه وهربخش از کلام در نظر می گیرند. لیستهای سازماندهی شده به دانش آموزان کمک می کند که به طور آشکارخطا ها وراههایی رابه منظور بهبود جمله ببینند. لیستهای سازماندهی شده نمی توانند به طور جداگانه به کار روند. آنها جزیی ازکل برنامه درسی "حل مساله"هستند که برای دانش آموزان راهبردهایی برای حل مساله فراهم می آورند."من قبلاً فکر می کردم که "حل مساله"درس جدایی است. اما این طور نیست. من لیست راهبردهایی را که دانش آموزان می توانند برای حل مساله به کار بگیرند را معرفی کرده ام: این لیست شامل:ترسیم عکس-ایجاد لیستهای سازماندهی شده-فرض و آزمون وامثالهم می باشد. راهبردهای حل مساله برای تمرین کردن در این جا باز نمایی شده اند. این راهبردها برای دانش آموزان معنی دارتر از گامهای حفظ کردن وبه یادسپاری برای انجام دستکاری جبری نبوده اند.من سر انجام پروژه ای را که دانش آموزان را قادر به تجربه این راهبردا می کند،گسترش داده ام. دانش آموزان ادراکات خودشان را از راهبردهای حل مساله به جای نوشتن صرف این راهبردها در دفتر هایشان،شکل می دهند. دانش آموزان من شروع به تحقیق فرایندهای حل مساله خودشان می کنند،تا تاثیری را که نگرشها روی حل مساله دارند،کشف کنند. (میلر[7]،2000).

Cynthia, Barb (1997) ”Problem solving does not have to be a problem”, The Mathematics Teacher, 90(7); p. 536.

 Lorch, Robert Frederick (1995) “Effects of organizational signals on text processing strategies”, Journal of Educational Psychology, 87, p. 537 Miller, Catherine M. (2000) “Student-researched problem-solving strategies”, The Mathematics Teacher, 93(2); p. 136

تصاویر ترسیم شده-"یک تصویر به اندازه هزار کلمه ارزش دارد."این گفته می تواند برای کار دانش آموزان و روزنامه ها می تواند درست باشد. بسیاری از دانش آموزان با استعداد می توانند از برنامه های گرافیکی پیچیده ویا برنامه های مداد- کاغذی ساده استفاده کنند. این برنامه ها به دانش آموزان کمک می کنند تا درک مشترک یا فردی خود را روی تعدادی از مفاهیم ارائه شده،ابراز کنند.دانش آموزان اجازه دارند آزادانه نظراتشان را بیان کنند،که این ممکن است شما با آنچه کشف کرده اید،شگفت آور باشد. نقشه های مفهومی ،توالی منطقی مفاهیم،لیستهای سازماندهی شده یا تصاویر ترسیمی،شیوه های خوبی هستند که دانش آموزان با استفاده ازآنها می توانند،اطلاعات را تحلیل کنند. این شیوه ها از دانش آموزان می خواهند که نحوه شکستن اندیشه اصلی وارتباط آن با سایر اندیشه ها را در نظر بگیرند.نقشه ها یا تصاویر هم می توانند به وسیله دست وهم به وسیله نرم افزارهای گرافیکی برای ارائه بهتر، درست شوند. دانش آموزان امکان دارد پروژه هایشان را با افراد دیگر به صورت انفرادی یا تیمهای دو نفره یا در گروههای کوچک تنها برای تولید نقشه،سهیم شوند.منظور از سازماندهی منطقی مفاهیم،وادار کردن دانش آموزان به تفکر در مورد روشهای جدید برای بیان اندیشه ها می باشد. دانش آموزان اغلب به این نیاز دارند تا یک مقاله بنویسند تا بدین وسیله ادراکاتشان را از مفاهیم برروی کاغذ منتقل نمایند. نقشه های مفهومی، توالی منطقی مفاهیم، لیستهای سازماندهی شده، یا تصاویر ترسیم شده،شیوه ای دیگر برای یادگیری دانش آموزان هستند. تفاوت در این جاست که دانش آموزان به طور عادی با یک شیوه ثابت فکر نمی کنند.آنها اندیشه ها را تحلیل وترکیب خواهند کرد تا یک محصول قابل ارائه ایجاد نمایند.

منابع:

Cynthia, Barb (1997) ”Problem solving does not have to be a problem”, The Mathematics Teacher, 90(7); p. 536.

 Lorch, Robert Frederick (1995) “Effects of organizational signals on text processing strategies”, Journal of Educational Psychology, 87, p. 537.

 Miller, Catherine M. (2000) “Student-researched problem-solving strategies”, The Mathematics Teacher, 93(2); p. 136.[1] -Wendy baker

[2] -دانشجوی کارشنا سی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند:sattar_oraman@yahoo.com(09189854097)

[3] -دبیر زبان وادبیات فارسی

[4] -Romance &Vitale

[5] -Muckerheide

[6] -Mogill

[7] -Miller

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo