دوشنبه 20 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 09:16 ق.ظ

بسمه تعالی

***

منابع  پیشنهادی ، جدول گرایش ها ، ضرایب و عناوین آزمون مجموعه علوم تربیتی کارشناسی ارشد 

علوم تربیتی/کد  1117

دانشگاه بیرجند.دانشکده ادبیات و علوم انسانی .گروه علوم تربیتی

 ***

*

 گرایش ها و عناوین آزمون مجموعه علوم تربیتی (1)          کد 1117

                     عناوین آزمون

  نام گرایش    

زبان عمومی و تخصصی

روانشناسی

تربیتی

روش ها

و فنون

تدریس

آمار وروش

تحقیق

اصول و فلسفه تعلیم وتربیت

سنجش و

اندازه گیری

مدیریت آموزشی

مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی

نظارت وراهنمایی

تکنولوژی

آموزشی

تعلیم و تربیت اسلامی

1-برنامه ریزی آموزشی

2

2

3

0

2

0

2

3

0

0

0

2-برنامه ریزی درسی

2

2

3

0

2

0

2

3

0

0

0

3-تاریخ و فلسفه  آ. پ  (ت وت اسلامی)

2

2

2

1

2

1

0

0

0

0

3

4-مدیریت آموزشی

2

0

2

2

2

0

3

2

2

0

0

5-آموزش بزرگسالان

2

0

2

0

2

2

2

2

0

1

0

6-تحقیقات آموزشی

2

2

0

3

2

2

0

0

0

0

0

7-تکنولوژی آموزشی

2

2

3

0

0

1

0

2

0

3

0

8-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

2

2

1

3

0

2

3

3

2

0

0

***

-

روانشناسی تربیتی

-روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش)  علی اکبر سیف چاپ 19 ، آگاه 1377،

روان شناسی پرورشی . گیج وبرلاینر ترجمه خویی نژاد ؛طهوریان ،لطف آبادی ، طوسی و نظری نژاد . نشر حکیم فردوسی1374. ( برای مطالعه بیشتر )

- روش هاو فنون  تدریس

الگوهای تدریس ، جویس و ویل ، ترجمه بهرنگی، اول  ، نشر کمال تربیت،1380-

-مهارت های آموزش و تدریس . حسن شعبانی ، نشر سمت

روش ها و فنون تدریس ( متن کامل)  امان ا... صفوی ،  نشر معاصر 

آمار و روش های تحقیق

-روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی . علی دلاور ، نشر ویرایش . ویراست چهارم   1386

- روش های آماری  در روان شناسی و علوم تربیتی . علی دلاور ، نشرپیام نور 

-روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری . جان بست ، ترجمه شریفی و طالقانی. وزارت فرهنگ  و ارشاد،1367

 روش های تحقیق در علوم رفتاری . سرمد ، بازرگان ، حجازی ، چاپ 4 ، 1379 ، آگاه.-

روش های تحقیق در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی . نادری و نراقی ، نشر بدر 1363-

 اصول و فلسفه آموزش و پرورش

-مقدمه ای بر فلسفه  آموزش وپرورش . عبدالحسین  نقیب زاده.ویرایش جدید

-فلسفه تربیت . عیسی ابراهیم زاده .  دو جلد . پیام نور

اصول و فلسفه تعلیم وتربیت . علی شریعتمداری . نشر امیر کبیر-

-فلسفه آموزش و پرورش ، جورج نلر ، ترجمه بازرگان ، نشر سمت

مبانی و اصول آموزش وپرورش. غلامحسین  شکوهی ، آستان قدس-

مدیریت آموزشی

-مدیریت عمومی ، علاقه بند چاپ 3 ، نشر روان. 1378

مقدمات مدیریت آموزشی ، علاقه بند ، چاپ 18 (1379) ، نشر روان-

-مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ، علاقه بند ، ویرایش پنجم ، چاپ 18 (1385) ، نشر روان.

-مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی)، هرسی و بلانچارد، ترجمه  علی علاقه بند. نشر امیر کبیر

-مدیریت آموزشی . تئوری ، تحقیق و عمل . هوی و میسکل . ترجمه میر محمد سید عباس زاده . اتشرات دانشگاه ارومیه

-رفتار و روابط در سازمان و مدیریت ، میر کمالی ، اول (1278)

-مدیریت و رهبری آموزشی . کیمبل وایلز. ترجمه محمد علی طوسی . مرکز آموزش مدیریت دولتی-

برنامه ریزی آموزشی-

فرآیند برنامه ریزی آموزشی ، یونسکو ، ترجمه فریده مشایخ ، 1373-

مبانی برنامه ریزی آموزشی ، یحیی فیوضات. نشر ویرایش 1374-

-دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی ، فریده مشایخ ، سمت اول 1379

برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی ، ترجمه مشایخ و بازرگان،  نشر مدرسه ،    1374-

برنامه ریزی درسی

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی . علی تقی پورظهیر ، آگاه 1369

 مقدمات برنامه  ریزی آموزشی ودرسی . محمد حسن پروند . -

مبانی برنامه ریزی درسی . لوی ، ترجمه  فریده مشایخ.  نشر مدرسه ، آگاه 1376 -

-چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی . علی شریعتمداری. نشر سمت . 1377-

برنامه ریزی درسی برای یادگیری و آموزش بهتر ، ترجمه غلامرضا خوئی نژاد ، آستان قدس-

اصول برنامه ریزی درسی ، کوروش فتحی ، نشر ایران زمین ، اول 1377-

اصول برنامه ریزی درسی ، محمد حسین یار محمدیان ، یادواره کتاب اول 1377

نظارت و راهنمایی آموزشی

نظارت در مدیریت .جان وایلز و جوزف باندی ، ترجمه بهرنگی اول 79 13، کمال تربیت.-

نظارت و راهنمایی تعلیماتی ، اچسون و دامین گال ، ترجمه بهرنگی ، 1374 ، نشر کمال تربیت.-

نظارت در مدیریت و راهنمایی تعلیماتی. وایلز و  باندی ، ترجمه بهرنگی. نشر مترجم،  .1371-

-نظارت و راهنمایی آموزشی ، مصطفی نیکنامی ، نشر  سمت .

مدیریت و رهبری آموزشی . کیمبل وایلز. ترجمه محمد علی طوسی . مرکز آموزش مدیریت دولتی -

***

            گرایش های موجود کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی  دانشگاه بیرجند:

1-برنامه ریزی درسی

2- روانشناسی تربیتی(پذیرش دانشجو  از مهر ماه 87)

مؤید باشید

دکتر هادی پورشافعی            

1387              

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo